Prodej chaty u řeky Ohře

Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu Ing. Petru DOLEJŠOVI a paní Janě LAVIČKOVÉ z mostecké pobočky za vstřícnost, ochotu a projevenou iniciativu při prodeji naší nemovitosti. Dosud jsme se nikde nesetkali s tak laskavými a ochotnými lidmi. S manželkou si myslíme, že jsou pro firmu velkým přínosem a firma si zcela určitě takových zaměstnanců váží, tak, jako i my. Ještě jednou bychom chtěli výše uvedeným zaměstnancům poděkovat za jejich lidský a profesionální přístup.

JUDr. Antonín Lupínek